Kõige lihtsam viis ohutuse tõstmiseks on sõidukiiruse alandamine. Tallinn on otsustavalt liikumas selles suunas, et suurem osa Kesklinna tänavatest oleks 30-40 km/h piirkiirusega. 2022. aastal kehtestati suurim lubatud sõidukiirus 30 km/h kokku 47 asumisisesel tänaval. Ka tänavu plaanime kehtestada 30 km/h piirkiiruse ligi 50 tänaval.