Kuid milles on siis proleem? Nimelt oli valitsuse päevakorras neljapäeval heaolu arengukava, mida asus aga blokkima Isamaa erakonda kuuluv justiitsminister Lea Danilson-Järg. Ta soovib ekspertide poolt pikka aega tehtud arengukavast välja võtta punktid, mille eesmärk on kindlustada naistele parem töö ja sissetulek ning hoida ära nende ebavõrdne kohtlemine. Nagu kommenteeris sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, keskendub Isamaa vastumeelsus Heaolu arengukavale peamiselt soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaeesmärgis kirjeldatud väljakutsetele ja tegevussuundadele. „Olulises mahus viimase hetke muudatusettepanekuid on ka laste ja perede alaeesmärgile,“ nentis Riisalo.