Näiteks Eesti riik kulutab tervishoiule aastas summa, mis võrdub alla 6%-ga SKP-st, aga Norra kulutab ligi 9% SKP-st. Hakkame meie ka tervishoiule 9% kulutama! Eesti kulutab sotsiaalkaitsele 13% SKP-st, aga Soome 24%. Hakkame meie ka kulutama 24%, et kõik oleksid õnnelikud!