Kõrvaltvaatajana on tekkinud arusaam, et Estonia juurdeehituse puhul on kõige kõvem argument see, et riigikogus on tehtud juurdeehituse ehitamiseks finantseerimise otsus. Otsuse olemasolu näitab ühelt poolt teatud ringkondade head lobitööd, mille tulemusena tehti riigikogus poolikult ettevalmistatud küsimuses otsus.