Veelgi enam, 15–29-aastaste meeste hoiakud on mitmes küsimuses patriarhaalsemad või vägivalda normaliseerivamad kui kogu elanikkonnal või meestel keskmiselt, näitab soolise võrdõiguslikkuse uuring.