Suur osa eurooplastest (küsitletud EL-i riikides keskmiselt 55%) pooldab sanktsioonide jätkamist Moskva vastu, isegi kui see toob kaasa majanduslikku kahju. Venemaalt takistuseta energia ostmist toetab vaid 24%. Suhtumise karmistumist näitab ka see, et enamik lääneriikide vastajatest peab Venemaad oma riigi vastaseks või rivaaliks. Nii leidis 77% Briti, 71% USA ja 65% EL-i riikide vastajatest.

Uuring näitab ka lääne demokraatia maine globaalset madalseisu. Hiinas usub üle kolme neljandiku (77%) vastanutest, et nende riik on „tõeline demokraatia“ ja sealne valitsusviis parem USA ja Euroopa poliitilistest mudelitest. Ka Indias (57%) ja Türgis (36%) usub enamik inimestest, et nende demokraatia toimib ülejäänutest paremini. „Uuringust ilmneb, et kui enamik eurooplastest ja ameeriklastest elab külma sõja eelses maailmas, mida vormib demokraatia ja autoritaarsuse vastasseis, siis paljud elavad väljaspool läänt koloniaaljärgses maailmas, mis keskendub rahvusliku suveräänsuse ideele,“ kommenteeris kaasautor Ivan Krastev.

Autorid märgivad, et kahtlusi on ka lääne motiivide osas ja paljud kolmanda maailma elanikud usuvad, et toetus Ukrainale on motiveeritud üksnes lääne domineerimise kaitsest. „Ukraina sõja paradoks seisneb selles, et lääs on nii ühtsem kui ka maailmas vähem mõjukam kui kunagi varem,“ ütles ECFRi direktor Mark Leonard küsitlust kommenteerides. Nii Hiinas kui Indias ütles 79% kodanikest, et Venemaa on nende riigi strateegiline liitlane ja partner. Türgis leidis sama 69% vastanutest.

Lääneriikide vahel on erinevused selles, kuidas tõlgendatakse Ukraina toetamise eesmärke. 36% ameeriklastest nõustub Joe Bideni väitega, et peamine põhjus on Ukraina demokraatia säilitamine. Eestis leiab nii vaid 25% inimestest, kuna siin domineerib seisukoht, et Ukraina toetamine on meie endi julgeoleku kaitse. Nii arvab 56% Eesti vastajatest, 45% EL-i riikide vastajatest ja 44% Briti vastajatest.

Uuringu kaasautor ja Oxfordi professor Timothy Garton Ash ütles, et õppetund Euroopale ja läänele on selge: ühtne lääs ei suuda ülejäänud suuremaid riike oma õigsuses veenda. „Vajame kiiresti uut narratiivi, mis ka tegelikult veenaks riike nagu India, maailma suurim demokraatia,“ ütles Ash.

Jaga
Kommentaarid