„Bensiiniaurud on üpris kergesti süttivad, mis on ju ka bensiinimootori töö eelduseks. Ja kui bensiiniaurud on kinnises ruumis, siis võib nende süttimiseks piisata staatilise elektri sädemest,“ ütles Hella Riisalu, Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži põlvekivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia katse- ja teaduslaboratooriumi vanemteadur.