Tartu ülikooli kliinikumi intensiivravi osakonna staažikas arst, anestesioloog ja arstide liidu eetikakomitee liige Katrin Elmet ütleb otse: on küüniline legaliseerida eutanaasia ja abistatud enesetapp riigis, kus puudub kõigile kättesaadav palliatiivravi võrgustik, kus kasutust elusäilitavast ravist loobumist samastatakse surmamisega, kus otsustusvõime kaotanud inimese tahe talle osutatava ravi kohta pole enamasti teada ning ühiskonnas on liiga palju neid, kes ei suuda leppida inimese surelikkusega. Sealjuures ei ole Elmet eutanaasia- ega abistatud enesetapu vastane: teemat on vaja kindlasti vaateväljas hoida ja ühiskonna hoiakute dünaamikat jälgida. „Kuid enne surmaabi seadustamist peab veel suur areng toimuma, muu hulgas ka inimeste hoiakutes,“ tõdes Elmet.