Lastevanemate liidu seisukoht on olnud juba aastaid austada lapsevanemate tahet ja kogukonniti võib see tahe olla väga erinev. Iga kogukond peab saama ise otsustada, millistest väärtustest lähtuvalt nad uusi peresid vastu võtavad. Samuti peab olema neil võimalik valida, millest lähtuvalt hinnatakse kooli lõpetaja eluküpsust. Sellised vabadused on demokraatliku riigikorra lahutamatud osad.