Viimasena mainitute, n-ö vigase demokraatiaga riikide hulka kuuluvad eri indeksite järgi ka mitu Euroopa Liidu maad. Eesti asub neis indeksites pigem kõrgel kohal. Meil saab igaüks langetada enda valiku nii, et ta ei pea pimeduses kobama. Meedias saavad üldjuhul võrdsetel alustel sõna kõik, kel on vähegi realistlik šanss parlamenti pääseda. Teisisõnu, informeerituse taha asi ei jää.