Nõustun Ülle Madisega täielikult. Eesti põhiseaduse preambulist lähtuvalt kestab meie riik seni, kuni peame kalliks õiglust ja õigust, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Eesti riigi peamine idee on sõnastatud ilusas eesti keeles.