Pärast 2008. aasta globaalset finantskriisi on maailmas pankade tugevdamisele küll palju tähelepanu pööratud, aga eriti viimasel 3–4 aastal jäi see teema uute ja teistsuguste kriiside tõttu – pandeemia, sõda – tagaplaanile. Seetõttu mõjus uudis suure Ameerika panga pankrotist päris šokeerivalt.