Nii ka sel sügisel. Täna riigikogus arutlusele tulev ringhäälinguseaduse muudatus on taas üks katse ETV-st reklaam välja viia. Sedakorda alates 1. juulist. Kevadel räägiti küll 1. jaanuarist, kuid siis leiti, et las nad (ETV) teevad selle Eurovisiooni rahus ära, muidu võib veel seegi projekt kokku kukkuda.

Poliitikud on end pikkade aastate jooksul petnud postsotsialistliku dogmaga, et avalik-õiguslik ringhääling on üks euroopaliku kultuuriruumi väga tähtis osa, ilma milleta meid nagu keegi Euroopas ei oota. See on illusioon, pettekujutelm. Euroopat ei huvita konkreetne ETV, Euroopa eeldab, et ajakirjandus on vaba ning kaitseb demokraatiat. Selle tingimuse täitmiseks ei piisa kindlasti mitte ainult ETV-st ja samas ei ole ETV selle põhimõtte garandiks.

Tänaseks on ETV finantseerimisel jõutud arusaamani, et riigi dotatsioon ja vaba turg ei sobi kokku. Kuid nüüd on teine häda. Omanik (riik) ei leia ETV ülalpidamiseks seda summat, millele ise on andnud heakskiidu. Eesti ringhäälingu ülalpidamiseks vajalikust 250-270 miljonist kroonist on puudu 50 miljonit krooni. See tõde sunnib koalitsiooni nimetatud ringhäälingunõukogu asuma teisele poole rindejoont ning alustama sissisõda, kui puudujäävat summat ei leita, et takistada seaduse vastuvõtmist.

Erakanalite lubadus, maksta igal aastal 30 miljonit krooni reklaamist loobumise kompensatsiooniks, on taas üks probleemi lahenduse enesepetu vorm. Nagu paigalkäimine – edasi ei saa. Iga seadusesse sisse kirjutatud absoluutväärtuses summa väheneb koos inflatsiooniga ja muutub teatud aja pärast turu arenguid arvestades marginaalseks. Kui Soomes maksavad MTV ja Nelonen riiklikule ringhäälingule igal aastal teatava protsendi oma käibest ehk reklaamitulust, siis meil kardetakse seda põhimõtet, kuna arvatakse, et keegi kusagil nagunii tüssab, petab ja varjab oma tulusid.

Ja veel üks aspekt. Ka pärast reklaami kaotamist jääb oht, et varjatud reklaam ühel või teisel moel ennast ekraanile surub. Vähemalt niikaua, kui ETV on tugev ja vaadatav kanal.

Kokkuvõtvalt on ETV finantseerimisskeemis liiga palju loogikavigu, et saavutada kõiki rahuldav tulemus. Poliitikud, müüge ETV ära – see on ainus otsus, mis on oma loomult loogiline ja enamust rahuldav. Eesti Televisioonil on praegu veel väärtus.