Kuigi eelkool on lapsele vabatahtlik ja ühtki last, kes seda läbinud ei ole, riigikool ukse taha jätta ei või, tunnevad lapsevanemad üha suuremat survet last enne esimest klassi kooliga harjutada. Selle eest tuleb tihti välja käia kopsakas summa. Just selline mulje jäi kuueaastase poja emale Kadrin Pintsonile, kelle sõnul on eelkool lausa vabatahtlikult kohustuslik. Ühest küljest rõhutatakse, et eelkoolis käivad ainult need lapsed, kelle vanemad seda soovivad, teisalt aga ütlevad õpetajad ja koolid, et eelkool annab nn päriskooli pääsemiseks suure eelise.

Selle aspekti tõi esile ka Pintsoni poja tulevane eelkooli õpetaja, kes kohtumisel lastevanematega rõhutas, et eelkoolis käinud ja mitte käinud laste vahe on esimeses klassis märgatav. „Mulje ongi, et tingimata peab lapse eelkooli panema,” rääkis Pintson, kes peab kohaliku omavalitsuse ülalpeetava eelkooli eest maksma ligikaudu 40 eurot kuus.

Loe edasi, milline on haridusministeeriumi seisukoht selles probleemi suhtes.