23-aastasel Randyl (fotol) oli pikk karistusregister. See koosnes neljast süüdimõistvast kohtuotsusest, mis sisaldasid endas pea kümmet eraldiseisvat kuritegu, ja seitsmest väärteokaristusest. Need olid valdavalt vargused ja liiklussüüteod.

2012. aasta lõpus sattus ta purjuspäi autojuhtimise ja varguste eest vanglasse. 2013. aasta mais mõistis kohus talle varasemate kuritegude eest lisakaristuse ja Randy pidi vanglast vabanema tänavu mai lõpus. Ligi aasta enne vabanemist, kui ta oli viimasest, kaheaastasest karistusest veidi üle poole ära kandnud, lasti ta tingimisi vabadusse.