Tänapäeva hübriidsõdade ajal kasutavad agressorid aina peenemaid meetodeid selleks, et õõnestada teiste riikide jalgealust.

Selleks, et saata rohelisi mehikesi Krimmi, läheb vaja mitte ainult professionaalseid provokaatoreid ühelt poolt, kes pajatavad venelaste õiguste rikkumistest, vaid ka provokaatoreid teiselt poolt. Selliseid, kes korraldavad seal "tõeliste ukraina natsionalistide" nimel uskumatuid rumalusi, mis vihastavad välja kohalikke ja panevad rahvusvahelist üldsust pead vangutama.

Sama loogika kehtib ka meil. Kui on vaja korraldada Narvas "rahvavabariik", siis kõige parem viis selleks on keelata seal vene keeles rääkimine. Sest "meie vanemad põlvkonnad pole oma võitlusi ju selleks pidanud", et Narva pensionär saaks Euroopa Liidu liikmesriigis pöörduda menetleja poole vene keeles palvega, et talle määrataks tasuta advokaat.

Millest aga sai üldse alguse kogu see püha võitlus "vanemate põlvkondade võitluse viljade" nimel?

Nimelt võttis riigikogu vastu riigi õigusabi seaduse paranduse, mis kohustab menetlejat edaspidi tõlkima eesti keelde riigi õigusabi taotlusi, mida esitatakse Eestis enamlevinud keeltes.

Rõhutan, et ei muutunud kohtumenetluse keel, mis on üksnes eesti keel. Ükski dokument ei lähe toimikusse enne, kui see on tõlgitud eesti keelde. Sellega seoses ei ole uue seaduse vastuvõtmisega mitte midagi muutunud, kohtumenetluse seadustikud jäid samaks.

Riigi õigusabi taotlus ehk dokument, mille tõlkimise korda muudeti, on kaks A4 lehekülge pikk standardne dokument, mida täidavad isikud, kellel pole raha advokaadi palkamiseks. Seda paberit on vaja, et menetleja saaks kutsuda isikule tasuta advokaati.

Vanas seaduses oli kaks alternatiivi: taotlusi sai esitada kas eesti või inglise keeles.

Nüüd on õiguspraktikud viidanud sellele, et päriselus pöördutakse ka teistes keeltes ja targem on jätta menetlejale ise otsustada, mis keeltest ta on võimeline neid taotlusi eesti keelde tõlkima.

Keeltekataloog ei ole uues seaduses täpselt paika pandud, aga suure tõenäosusega täidab Narva pensionär selle paberi ikka vene keeles ning Harku väljasaatmiskeskuses jalga puhkav ning vabas Eestis elamisest unistav Kongo põgenik võtab prantsuskeelse blanketi.

Tõsi on ka see, et me ei pea seda võimalust neile tagama, kui menetlust ei ole veel alustatud ja umbkeelne isik taotleb riigi õigusabi selleks, et näiteks esitada hagiavaldus.

Hiljem ehk pärast menetluse alustamist on nagunii vaja tagada protsessiosalisele tõlkeabi, kui ta ei valda eesti keelt. Kui seda ei tehta, siis on pärast Euroopa Inimõiguste Kohtus järjekordne kaebus Eesti Vabariigi vastu, mis ka loomulikult rahuldatakse, Kremli suureks õnneks.

Aga tõlkeabi on vaja tagada ainult menetluse käigus.

See, et riigi õigusabi taotlusi võetakse vastu teistes keeltes ka enne menetluse algust, on Eesti Vabariigi vabatahtlik panus vähekindlustatud isikute õiguskaitsesse.

Võiks ju ometi talitada teistmoodi, nõuda taotluste tõlkimist isiku enda poolt, ja vaadaku siis igaüks ise, kuidas ta sellega hakkama saab! Oleks ju tore näidata võimu nõrgemate kallal ja olla seejuures enda üle uhke – õiged isamaalased ikkagi ja ajame Eesti asja!

Selliseid "õigeid isamaalasi" on Kremlil väga vaja, sest nad aitavad "rahvavabariikide" tekkimisele kaasa isegi paremini kui Yana Toom ise.

Mida on sündmuste sinna suunda arenema hakkamiseks vaja? Kõigepealt öelda demonstratiivselt "ei" vene keeles riigi õigusabi taotluse esitamise võimalusele, siis keelata arstiabi saamine vene keeles või hakata 112 helistajale pidama loengut sellest, et näiteks inglise keel olgu, aga vene keeles teate vastuvõtmine õõnestab Eesti riiki.

Vabaerakond tahtis selle asemel, et toetada energiliselt riigikeelele üleminekut gümnaasiumites, mis on printsipiaalne küsimus vene noorte konkurentsivõimest Eesti tööturul, koalitsiooni Keskerakonnaga. Parteiga, kes tahab anda vene noorte riigikeele oskusele kabjahoopi. Vaat siis te saate tõesti endale elanikud, kes kirjutavad 50 aasta pärast õigusabitaotlusi vene keeles!

Erinevalt inglise keelest ei ole vene keel riigi õigusabi seaduses eraldi välja toodud. Kuid Vabaerakond trambib ikka jalga: "Väärib tähelepanu, et vene keelt ei söandatud nimetada, kuid sisuliselt tähendab see, et mugavuse mõttes võivad kõik pöördumised kohtu poole edaspidi ka vene keeles laekuda" (Külliki Kübarsepp Õhtulehes, 19.12.2016).

See on pehmemalt öeldes liialdus: ei või. Kohtumenetluse keel on eesti keel. Mis on aga fakt – see, et Sputnik ja Vabaerakond ajavad nüüd ühte asja, ning Vabaerakonna asutajaliikmena ei suuda ma seda uskuda!