Konflikti alguspunkt

2019. aasta suve alguses tuli haridus- ja teadusministeerium (HTM) ministri initsiatiivil välja ettepanekuga, mis meedias ristiti „Ministeerium algatas põhikooli lõpueksamite kaotamise“ ideeks.

Suve lõpuks sai selgeks, et aineühendused on idee vastu. Veelgi enam tunnevad, et neid pole kaasatud. Sügisel maadlesid eriarvamuste esindajad kultuurikomisjoni kaudu teineteisega. Probleemiks oli mitte ainult sisu, vaid ka kaasatus, segased jõustumise tähtajad, eelnõu kommunikatsiooni totaalne läbikukkumine ja veidrad ettepanekud teha seadus pooleks ja võtta ta ikkagi vastu teise teema varjus.

On märkimisväärne kultuurikomisjoni protokoll 18. novembrist 2019, kui komisjonis läks tuliseks vaidluseks. Ning protokollid, mis on oma žanri poolest kuivad, näitavad ikkagi, et olukord komisjonis oli kriitiline. Mäletan täpselt, et tookord öeldi ministrile, et ta ei tohi survestada parlamenti. Isegi siis, kui talle ei meeldi, et parlament on teisel arvamusel. Tsiteerin protokolli: ministrile rõhutati, et "on olemas õigusloome korrektne praktika ja seda tuleks järgida“. Seaduse menetlemine oli peatatud.