Dokumentide järgi toimus kohtumine 2016. aasta 22. jaanuaril. Kohal viibisid Vene president, luurejuhid ja kõik tähtsamad ministrid. Kohtumisel leiti, et Trumpi võit aitaks täita Moskva strateegilisi eesmärke. Eesmärkide seas oli USA-s “sotsiaalse kaose” tekitamine ja USA presidendi läbirääkimispositsiooni nõrgestamine. Venemaa kolm luureagetuuri said korralduse otsida praktilisi võimalusi Trumpi toetamiseks. Vastaval ukaasil paistab olevat Putini isiklik allkiri.

Selleks hetkeks oli Trumpist saanud vabariiklaste eelvalimiste favoriit. Putinile alluvate ekspertide koostatud dokumendis soovitatakse, et Moskva kasutaks Trumpi võidu tagamiseks “kogu olemasolevat jõudu”.

Guardiani andmeil on erinevad Lääne luureagentuurid juba mitu kuud olnud nendest dokumentidest teadlikud ja tegelenud nende hoolika analüüsiga. Dokumentidega on tutvunud ka Guardian. Tegu paistab olevat tõsise ja väga haruldase lekkega Kremlist.

Guardian näitas dokumente sõltumatutele ekspertidele, kelle sõnul paistavad need olevat ehtsad. Kokku langevad ka faktilised detailid. Teksti toon ja suunitlus haakub ekspertide sõnul Kremli julgeolekupoliitilise mõtlemisega. Kreml ise lükkab väited tagasi. Putini pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas täna hommikul selliseid väiteid “suurepäraseks kõmukirjanduseks”.

Raport nr 32-04 \ vd kannab märget “salajane.” Seal öeldakse, et Trump on Kremli vaatenurgast “kõige perspektiivikam kandidaat.” Raport sisaldab ka lühikest psühholoogilist hinnangut, kus Trumpi iseloomustatakse nii: “Impulsiivne, vaimselt ebastabiilne ja tasakaalutu inimene, kes kannatab alaväärsuskompleksi all.”