Võib-olla tõesti, aga võib-olla kaob veel rohkem. Minu hinnang põhines Ernst & Young Balticu analüüsil, mille järgi töötas 2018. aastal otseselt või kaudselt metsa- ja puidusektoris peaaegu 60 000 inimest, ning tõin lihtsa näite, kui vähendada raiemahtu poole võrra, kaovad ka pooled töökohad. 

Artiklis viidatud 2019. aasta andmetele baseeruv mõjuanalüüs jõudis minuni kuu aega hiljem ning sealt on näha, et seoses raiemahu vähenemisega ja investeerimiskindluse kadumisega on juba tuhanded töökohad kadunud. Seega sektor on äärmiselt tundlik ja tootmine suures sõltuvuses mahust. Kui võtta ära kasvõi kolmandik mahust, siis võib juhtuda, et see äri ei ole enam mõistlik ning pannakse mõni tootmisüksus üldse kinni ja kaovad kolmandiku asemel kõik töökohad.