Foto: Andres Putting

Peamine risk on korrumpeerunud isikud riigi osalusega strateegiliste äriühingute või sihtasutuste juhtimises.

Mõnes majandussektoris juhtpositsioonil olevas riigiettevõttes võidakse hakata võimu ära kasutama isiklike või kolmandate isikute huvide edendamiseks. Seetõttu kannatab riigi äriühingute konkurentsivõime ja tulemuslikkus, mis võib pärssida kogu majandussektorit.

Samuti võib korrumpeerunud isik hõlpsasti sattuda Eesti riigi julgeolekut kahjustada soovivate jõudude meelevalda. Strateegilistes majandus- ja tööstusharudes tegutsevad Eesti ettevõtted ja nende juhtkonnad on ühteaegu ebasõbralike välisriikide suure tähelepanu all. Nende kaudu võidakse mõjutada Eesti majandust ja ühiskonda tervikuna.

Korrumpeerunud isik on vaenulikele jõududele igal juhul kergem saak oma ahnuse või varasemast tegevusest tuleneva šantažeeritavuse tõttu, kui ta veel ei mõista, kuidas teda võidakse ära kasutada. Kui seadusi on võimalik osta või arengut endale sobivalt suunata, võib see majandusjulgeoleku vaatevinklist lõppeda riigi jaoks enesehävituslikult ning seada ohtu demokraatliku riigikorra toimimise.