Turvas mängib olulist rolli lisaks loodusele ka majanduses. 90% aiandusest põhineb turbal põhinevatel substraatidel ja ainult 10% millelgi muul (vill, vahud) sh ka substraadivaba kasvatamine (hüdroboonika). Substraatide koosseisus moodustab turvas praegu keskmiselt u 70%. On substraate, mis pea 100% urvas ja on ka neid, kus turvas ei moodusta enamust. „Kõik oleneb eesmärgist. Kogu substraatide tarbimise maht on u 40 miljonit kuupmeetrit, millest turvas on siis u 30 miljonit kuupmeetrit, mis üldist maavarade kaevandamist ja tarbimist arvestades on tegelikult väga väike number,“ rääkis Niitlaan.

Ühes kuupmeetris turbas saab seemnest kasvatada kuni 5 miljonit väiketaime, üks taim vajab alguses umbes sõrmkübara jagu turvast. Hiljem kasvades muidugi rohkem.

Kui palju ja kuhu me Eestist peamiselt oma turvast ekspordime? Millist mõju avaldab turvas loodusele ja majandusele?

Kuula uud saadet Delfi Taskust

1x
00:00