Meist põhja pool paiknevates kultuurides ollakse veendumusel, et võim – see on usaldus. Ja usaldus tähendab eelkõige koostööd ja erinevate arvamustega arvestamist. Õigust mõistetakse ja õiglusega juhitakse. Võimulolijad usaldavad oma inimesi ja need omakorda usaldavad võimu.