Rollimängud päheõpitud dialoogidega ja võõra teksti ümberjutustamine on kõnekeele imiteerimine. Elusa suhtluse alustaladeks on õppija enda mõtted ja improviseerimine. Meil on põnev suhelda siis, kui me ei tea ette, mida meie vestluskaaslane vastab ja kuidas ta reageerib (muuseas arendab see ka kuulamise oskust).