Esmalt ei saa ma nõustuda väitega, et panus tehakse vaid ühele suurhaiglale. Eesti haiglavõrgu arengukava 2040 kirjeldab kogu Eesti haiglavõrgu arenguvajadust ja ei tõsta ühtegi haiglat esile. Samas juhib see tähelepanu Tallinna keskhaiglate hoonete mittevastavusele kaasaegsetele tervishoiu nõuetele.