Politseiga on asi natuke teisiti. Eritalituse sõidukina on neil nagu ka kiirabi- ja päästeautol õigus parkida kõnniteel, juhul kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Sealjuures peab kõnniteele parkinud politseinik veenduma, et ta ei takista teisi liiklejaid, sealhulgas jalakäijaid.