Mujal selles piirkonnas jätkus tavapärane kaudtuli ja selle intensiivsus oli pigem kõrge – paarikümne sihtmärgi ringis. Mõned õhulöögid olid ka ida pool, piki Donetsi jõge.

Zaporižžja tuumajaama ümber hakkab olukord kurjaks minema. ÜRO peasekretär vestles juba Venemaa sõjaroimade ja kallaletungiministri Sergei Šoiguga, keda Igor Girkin-Strelkov nimetab vineerikindraliks. Parkett on vist liiga peen materjal tema jaoks. Venelased olevat muu hulgas varastanud tuumajaamast puutumata diislitagavara, mis on vajalik tuumajaama energiavõrgust lahtiühendamisel jahutusseadmete käivitamiseks. Lisaks hirmutavad ja pressivad nad seal jaamatöötajaid. Ahistatakse naisi ja survestatakse mehi. Rahvusvaheline üldsus nõuab jaama demilitariseerimist, kuid sel eesmärgil oma sõja alustanud Putin pole nõus.

Jaga
Kommentaarid