Kuigi üles kasvasid terved põlvkonnad, kellelt vabadus oli röövitud, ei leppinud me rahvana hetkekski orjastamisega ning demokraatlike riikide toel taastasime oma riikluse.

Praegu viib Venemaa Ukraina rahva vastu läbi genotsiidisõda. Meie kohus inimsuse ees on sellele kurjusele vastu astuda. Selleks peavad Ukrainat toetavad riigid andma rohkem kaitseabi ja kehtestama karmimad sanktsioonid.

Venemaale tuleb enne sügist viivitamatult tõsta agressiooni hinda. See on vabade rahvaste moraalne kohus ja vältimatu ülesanne ka meie endi julgeoleku huvides.

Tänasel Eesti vabaduse taastamise päeval meenutame kõiki ohvreid kes on meie vabaduse eest oma elu andnud. Ühtlasi oleme palvetes nende meeste ja naistega, kes Ukraina rinnetel praegu kaitsevad õigust vabadusele.