Kuid tegelikkuses riik on juba niigi teadlik probleemi ulatusest. Keeleameti juht tõi oma kommentaaris välja, et 2300 venekeelsete koolide ja lasteaedade töötajate eesti keele oskus ei vasta nõuetele. Ehk sisuliselt on plaanis samasugune peenhäälestus, mis on käinud viimase 30 aasta jooksul.