Hulga väljamõeldud tingimuste mittetäitmise tagajärg olevat Eesti põhiseaduse järgi rahatrahv või kodakondsuse kaotamine. Sellist seadust aga ei eksisteeri.

Peamiselt venekeelses sotsiaalmeedias leviv dokument on täis muidki karjuvaid ebakõlasid. Näiteks vaatamata sellele, et tegemist on Eesti ja Venemaa piiriga, ei ole ankeedis ühtegi venekeelset tõlget.

Facebookis, Twitteris ja Telegramis jagatakse pilti dokumendist ühes tekstiga, mis on kõigis postitustes täpselt sama. Osa viiteid viib Vene propagandaajakirjaniku Aleksandr Kotsi Telegrami kanalini, millel on pool miljonit jälgijat. Teised kuulsa Vene propagandisti Vladimir Solovjovini, kelle kanalil üle miljoni jälgija.

Mida väidetakse?

Väite järgi tuleb Eestist Venemaale reisides kodanikel täita ankeet, milles esitatakse järgmised küsimused:

„Kas te peate Venemaa Föderatsiooni sissetungi Ukrainasse kuriteoks?“

„Kas hoiate ühendust nendega, kes kiidavad heaks Venemaa Föderatsiooni sissetungi Ukrainasse?“

„Kas olete valmis kirjalikult kinnitama, et te ei kiida Venemaa Föderatsiooni agressiooni heaks?“

„Kas olete valmis Venemaa kodakondsusest loobuma?“

„Kas olete valmis Venemaa Föderatsiooni reisimisest loobuma?“

Vastajal on vastusevariantideks „Jah“ või „Mitte“.

„Olen Eestis elanud seitse aastat, mul on Eesti kodakondsus, olen põline Tveri elanik. Kord aastas käin stabiilselt sugulaste juures, sel aastal puhkasin just nüüd,“ on kirjas postituses, mida koos ankeediga jagatakse.

Autor väidab, et ankeedis olevate tingimuste rikkumine võib talle maksma minna 20 000 eurot või võtab riik ära tema „elanikukaardi“ .

Pilt koos väitega rändas Telegramist Facebooki, kuid jäeti platvormidel samaks

Mis on tegelikult?

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ilmar Kahro ütles, et tegemist on valeinfoga. „Sellist ankeeti ei ole ega saakski olla,“ kinnitas ta.

Esiteks ei ole Eesti põhiseaduses sellist kohta, mis keelab Venemaale minna või paneb rahalise vastutuse kodanikule, kes soovib sinna sõita. Põhiseadus ei ole karistusseadustik ehk seal ei saagi kirjas olla mingeid tagajärgi ega karistusi.

Nii eesti kui ka inglise keel on ankeedis raskesti loetav ning esineb grammatikavigu. Näiteks kirjasolevatele küsimustele saab vastata „Jah“ või „Mitte“. Tavaliselt oleks kirjas „Jah“ või „Ei“.

Kahtlasele ankeedile juhtis tähelepanu Twitteri kasutaja, kes pidevalt kummutab Baltimaade kohta käivat väärinfot.

Ankeedi päises on väike riigivapp, mida PPA dokumentides ei kasuta. Väikest riigivappi kasutatakse kujundus- või turvaelemendina riigikogu, peaministri, vabariigi valitsuse, riigikohtu ja muude riigiasutuste või riigivõimu teostavate organite ja isikute väljaantavatel dokumentidel ning seda võib kasutada nende trükistel (1). Politsei kasutab endale omast ühe lõviga pitserit (2).

Nagu pildilt näha, on ankeeti juba täitnud keegi Sergei Filatov. Ta on üles märkinud ka oma ID-kaardi numbri (B3876682). Eesti vabariigis ei eksisteeri sellise kujuga ID-kaardi numbreid. Riigi väljastatud ID-kaardil on kaks tähte ja seitse numbrit.

Selleks et Venemaale minna, peab taotlema viisat ning inimesel peab olema pass, sest ta väljub Euroopa Liidust ja Schengeni reisipiirkonnast. ID-kaardist reisimiseks ei piisa.

Veebruarist alates on Venemaa kodanike piiriületust järk-järgult karmistatud, kuid kui Eesti kodanik või Eesti elamisloaga isik soovib tulla Venemaalt tagasi Eestisse, siis on tal õigus seda teha. Eesti kehtestatud sanktsioonid kehtivad Venemaa kodanikele, kes soovivad Eestisse reisida (3) (4).

Otsus: vale. Ankeeti pole koostanud Eesti ametkonnad ja seda ei paluta Eesti-Vene piiri ületades täita.