Portaal Eestinen väidab, et Prantsusmaa on otsustanud viia oma väed Ukrainasse ja läheb sõtta Venemaaga. Videos on väidetavalt näha Prantsuse tanke Bulgaarias, mis liiguvad Odessa suunas. Macron olevat telesaates öelnud, et Prantsusmaa väed saadetakse Ukrainasse. Need on valed, mis pärinevad muu hul...

Marta Vunš

Eesti sotsiaalmeediasse on jõudnud kuulus valeväide, et Euroopa Liit teeb ettepaneku keelata üle 15 aastat vanade sõidukite remontimise. Tegelikult on Euroopa Nõukogu seaduseelnõu eesmärk soodustada taaskasutust, vähendada ebaseaduslikku romude müüki ja käidelda jätkusuutlikult kasutuskõlbmatuid sõi...

Marta Vunš