Debatt teemal, kas vene keelt on Eesti koolides vaja õpetada, jäägu teiseks korraks. Lähima 10 aasta perspektiivis on vene keele õpetamine riiklikus õppekavas ette nähtud (on koostatud ainekava). Haridus- ja õppekavaringkondades pole vene keele kui aine kaotamisest või vähendamisest räägitud ka 10 aastat tagasivaatavalt tänasest. Arutleda tasub, kas meil on piisavalt õpetajaid, et tagada lastele kvaliteetne vene keele õpe, millel oleks ka tulemust.