Näituse vaatamine algab tõrkega. Ma ei oska reguleerida kõrvaklappide suurust ja kuulatav tekst on ingliskeelne, kuigi eelistaksin emakeelt. „Juba jääb inimene tehnoloogiale alla,“ mõtlen. Lahendades neid probleeme, selgub, et eestikeelseid tekste loeb teine, mõneti mõjusama hääle ja esitusega inimene (või oli neid lausa mitu). Hiljem arutlen, et efekti mõttes võinuks teksti ette kanda ka tehishääl.