Aluse tema jutule andis tõsisasi, et organisatsioon arutas COVID-vaktsiini soovituslikku vaktsineerimiskavasse lisamist. „Neljapäeval hääletab CDC sõltumatu nõuandekomitee (Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP) ajakohastatud laste vaktsineerimiskava üle. Osariigid koostavad koolilaste vaktsineerimiseks vajalikud reeglid, mitte ACIP või CDC,“ vastas CDC Tucker Carlsonile Twitteris.

CDC on USAs tegutsev ametkond ning selle otsused või nõudmised, ei mängi Eestis mitte mingit seadusandlikku rolli. Sellegipoolest, levib nende otsuste põhjal tekkinud valeinfo ka siinpool ookeani.

USA konservatiivse saatejuhi väited lükkas CDC juba Twitteris ümber

Facebookis jagas USA ametkonna punkte kasutaja, kelle postitus on tänaseks kogunud üle 11 000 vaatamise ja pea 200 jagamist.

Mida väidetakse?

Postituses seisab, et CDC-l on plaan teha COVID-19 vastane vaktsiin laste immuniseerimiskava üheks osaks. Ja seda juba „täna või homme“.

Postitaja sõnul on tegemist kriminaalse ja absurdse otsusega, sest ennetavate ravimite ohutus peab olema samal tasemel nende ravimitega, mida kasutame haiguste ravimisel.

„Vaktsiinide kasutusloa saamiseks vajalikud prekliinilised ja kliinilised uuringud peavad vastama samasugustele standarditele mis tavaravimitel. Hetkel see nii ei ole,“ seisab postituses.

Tegelikult ei ole paanikaks põhjust – CDC ei tee Eestis otsuseid ning vaktsineerimiskava ei tähenda ka kohustuslikku vaktsineerimist

Kuidas on tegelikult?

Esmalt tasub selgeks teha, et Eestis ei eksisteeri sellist asja nagu laste immuniseerimiskava. On üldine immuniseerimiskava, mis on ära kaardistanud vajalikud vaktsiinid erinevates eluaastates. Immuniseerimiskava alusel võimaldatakse Eesti haigekassa rahastusel Eesti elanikele – nii täiskasvanutele kui lastele – vaktsiine tasuta. Vaktsineerimine ise on vabatahtlik.

Praegu ei ole Eestil plaanis lisada COVID-19 vastast vaktsiini ametlikku vaktsineerimiskavasse. Küll aga võib see juhtuda tulevikus. Taaskord – kui vaktsiin lisataksegi vaktsineerimiskavasse, siis ei tähenda see, et tegemist on kohustusliku vaktsineerimisega.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann ütles, et mõistlik on kaaluda tulevikus ka COVID-19 vastane vaktsineerimine kavasse lisada. „Arvestades COVID-19 haiguse epidemioloogilist olukorda kogu maailmas, siis selleks, et COVID-19 vaktsiinid oleksid tasuta kättesaadavad Eesti elanikele ka tulevikus, on mõistlik kaaluda ka COVID-19 vastast vaktsineerimist kavva lisada,“ ütles ta.

Väide, et COVID-19 vaktsiin kavasse lisatakse, põhineb CDC tehtud otsustel ja arutlustel. Eesti otsuste tegemisel antud ametkond mingit rolli ei mängi. „Eestis kujundatakse riiklikud immuniseerimisalased soovitused Eesti riiklikus immunoprofülaktika ekspertkomisjonis,“ selgitas Laarmann.

Ekspertkomisjoni kuuluvad ka Eesti perearstide seltsi, Eesti lastearstide seltsi, Eesti immunoloogide ja allergoloogide seltsi, lastekaitse liidu ja Eesti õdede liidu esindajad ning vajadusel kaasatakse aruteludesse täiendavaid eksperte.

Selleks, et erinevad soovitused ja seisukohad kujuneksid, arvestatakse näiteks haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse ja Euroopa ravimiameti andmete, raportite ja seisukohtadega. „Kuna nendesse asutustesse on koondunud Euroopa ravimite ja nakkushaiguste ekspertteadmine,“ põhjendas Laarmann.

Ta lisas, et muu hulgas võetakse arvesse tõenduspõhist teaduskirjandust ja uuringuid nii Eestist kui mujalt maailmast, Eesti enda ja teiste riikide pädevate asutuste arvamusi ja praktikaid.

Kas vastab tõele postitaja väide, et COVID-19 vaktsiin ei ole piisavalt kontrollitud, et seda üldse saaks panna vaktsineerimiskavasse? Ei vasta, Eestis on kasutusel üksnes Euroopa ravimiameti hindamisprotsessi läbinud ja EL-i müügiloa saanud COVID-19 vaktsiinid.

COVID-19 vaktsiinid on läbinud kõik vajalikud kliinilised katsed selleks, et nende manustamine oleks turvaline ja kooskõlas reeglitega.

Otsus: Eksitav. CDC on USA asutus, mis ei kirjuta Eestile ette, millal koroona vastu vaktsineerimine kavva lisada. Lisaks ei muuda vaktsineerimiskava täiendamine vaktsineerimist kohustuslikuks.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid