Millega ma aga sugugi nõustuda ei taha, on dr Merilinnu esitatud kujutluspilt, kus riiklikus tervishoiusüsteemis liikumine on nagu kitsal metsateel kulgemine, samal ajal kui „säravamate vankrite omanikud kasutavad uhkes üksinduses kõrval asetsevat asfalteeritud teed (erateenuseid)“. Arusaam, et erameditsiin on mõeldud üksnes üksikutele rikkatele väljavalitutele, on kindlasti väär.