Riigina oleme astunud samme üksikisiku ja tema ruumi kaitseks, võtnud vastu ja rakendanud isikuandmete kaitse üldmääruse, andmekaitseinspektsioon on andnud välja üsna üksikasjalise juhendi jne.