See on aga vaid üks võimalik arvutuskäik ning ei ole minu arust kooskõlas seni Eesti sotsiaalpoliitikas kasutatavate meetoditega, kui võrreldakse eri perede toimetulekut. Kui kasutada samu meetodeid, mis seni sotsiaalpoliitika valdkonna eesmärkide seadmisel, siis muutuvad ülaltoodud ajaleheartiklite järeldused vastupidiseks ehk kolme lapsega pere olukord saab olema parem kui kahe lapsega perel.