Tallinna saksa gümnaasium kaotaks praegu menetluses oleva eelnõu pärast oma eripära. Nimelt õpib osa selle kooli lapsi 7.–9. klassis ja gümnaasiumis samal ajal eesti ja saksa keeles. Saksa osakonna õpetajad tulevad Saksamaalt ning õpetavad saksa keeles matemaatikat, füüsikat, keemiat, bioloogiat, ajalugu ja mõistagi ka keelt ennast.