Eks anna meemimeistritele ainest ka samas kõnes kõlanud „mingi mill“, mis läheb parteide rahastamise summade kirjeldamise kuldvaramusse. Muide, käimasolevat korruptsiooniprotsessi kajastanud ajakirjanike seas on „supsutamine“ ja „millid“ juba vaikselt juurdunud, Eesti Ekspress on kasutanud neid mitmes artiklis ja mitte üksnes Tederi puhul (vt näiteks ühe teise parteide rahastaja Koit Uusi kontekstis).