Võib ennustada, et kümne aasta pärast sooritavad Lasnamäe ja Ida-Virumaa abituriendid eesti keele eksamit paremini, kuid nende arusaam riigikeele kasutamisest väljaspool klassiruumi, Eesti kultuuriruumist ja eestlaste mõttemaailmast jääb puudulikuks. Üleminek eestikeelsele haridusele ei lahenda tänasel kujul ühiskonna segregatsiooni emakeele põhjal.