Eestis rajatakse tavapäraselt uusi tuuleparke üldplaneeringu või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu alusel. Esimesel juhul näitab omavalitsus ise initsiatiivi ja käsitleb valla tulevikku kavandades ka tuuleenergeetikat. Teisel juhul tuleb algatus tuulepargi arendajalt, kes esitab taotluse eriplaneeringu alustamiseks.