Kongress koosnes 2250 rahvasaadikust. 750 saadikut valisid kodanikud rahvuslik-territoriaalsetest ringkondades, igast liiduvabariigist 32 saadikut, 750 saadikut territoriaalsetest ringkondadest (vastavalt elanikkonna arvule – Eestist 4 saadikut).