Arvatavasti tema enda teadmata puudutab Aleksandra jutt mitut punkti ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonist number 1325. Aasta lõpus peeti resolutsioonile pühendatud rahvusvaheline konverents „Naised, rahu ja julgeolek“, kus räägiti muu hulgas relvajõududesse soonõunike kohtade loomisest. Oma kogemusi jagasid Norra ja Hollandi armee soonõunikud.