Selles tagasipöördumiste rikkalikus virvarris on hakatud kirjeldama üht kogemust – taasketramist (rumination), mis tähendab mingite mõtete taas ja taas mõtlemist. Sealjuures on taasketramine seotud ennekõike negatiivsete mõtetega. Olen kohanud inimesi, kelle on negatiivne mõttemuster otsekui enda alla matnud.