Personaliosakonda tuli juhtima Peeter Grass ametiühingute aegadest, juriidilisse osakonda Urve Treisalt hoiukassade aegadest. Tuli Vello Roosiaas, endine Tallinna linnaametnik, kes hakkas kohe toimetama haldusvaldkonnas.