Tegelikult on kliimamuutusega tegelemiseks loodud mudel, mis kiirendab elamumajanduse ja transpordi üleminekut kliimasõbralikumatele lahendustele, seades fookusesse just vähem kindlustatud pered. Kulud, mida minister „talumatuteks“ nimetab, on eeldatavasti vähem kui 1% Eesti majapidamiste kogueelarvest ja nende osakaal aina väheneb, sest palgad ja toetused tõusevad, aga kuni 2030. aastani on süsiniku hind transpordi ja hoonete sektoris fikseeritud 45 €/t peale