Miks riik ei täida oma kohustust ega taga erihoolekandeteenuseid piisavas mahus? Isegi mitte neile, kelle kohta riik on hinnanud, et nad on õigustatud seda saama? Aastast aastasse öeldakse, et raha ei ole. Kui poliitikud otsustavad, et ei anna raha, siis nii ongi? Ja 90-aastased omastehooldajad jäävadki ootama kohta oma 60-ndates hooldatavatele?