Linnateatri hetkeseis pole ühe aasta küsimus. Teatri ehitus käib ja seda keegi pooleli ei saa ju jätta. Riik ja linn on koos kopa maasse löönud. Linnateater on pika ajalooga repertuaariteater ja olen kindel, tal on vaatajate ja Eesti teatriloos oma kindel koht.

Iga euro on meie teatrile oluline, nii omatulu, riigi kui linna toetus. Juriidiline vaidlus rahade jagamise üle on üks asi. Aga teatreid ei peaks vaatama juriidilisest vaatepunktist, vaid sisu ja vormi mõttes. Meil on traditsioonilised repertuaariteatrid, ägedad projektiteatrid, etenduskunstnikele pakutakse erinevaid võimalusi - Eesti teatriloos on neil kõigil oluline koht. Järske muudatusi ei tohi teha teiste arvelt, see peab olema laiem kultuuripoliitiline kokkulepe. Teatrikülastaja ei tee vahet, kas ta tuleb riigi sihtasutusse, erateatrisse või munitsipaalteatrisse.

Mihkel Kübar

Hetkel on mul raske tulevikku prognoosida. Kõige kahetsusväärsem oleks, kui kultuurirahvas ise omavahel tülli pööraks. Teatrirahvas peaks suures ringis maha istuma ja pidama sisulist arutelu tuleviku üle tervikuna, mitte juriidiliste nüansside üle.

Linnateatri igapäevatöö käib marulises tempos edasi ja tuleviku osas oleme äraootaval seisukohal. Minister on andnud teatritele lubadusi, milles ma hetkel ei kahtle, aga mil moel see teatriteni jõuab, pole veel selge.“