Ei maksa eeldada kriitilise mõtlemise oskuste kaasnemist õppetöö raames „muuseas ja juhuslikult“, nii nagu pole mõtet eeldada matemaatika, kommunikatsiooni või klaverimängu oskuste arenemist ilma neile sihilikku ja süstemaatilist tähelepanu pööramata. Olgu jutt üldharidusest või kõrgharidusest, kriitiline mõtlemine väärib süstemaatilist tähelepanu.