Eesti Panga seaduses oli ja on üks tähelepanuväärne punkt. Eesti Panga kasumist kantakse osa riigieelarvesse. Osa, mida pole vaja krooni stabiilsuse tagamiseks. Seda otsustab panga nõukogu. Minul kui Eesti Panga presidendil ja ka kogu meie juhtkonnal kujunesid väga head suhted ka uue peaministri Mart Laari, rahandusministri Madis Üürikese ja Laari suurepärase meeskonnaga eesotsas Tiit Pruuliga.