Jutt on Eesti-Vene suhetest, milles Eesti taotles „kollektiivse Lääne“ poliitikat järgides 11. jaanuaril Moskvalt pariteetsuse saavutamiseks nende diplomaatide ja abipersonali vähendamist Tallinnas.

24. jaanuaril vastas Moskva sellega, et teavitas meie väljakutsutud suursaadikut Margus Laidret, et tal tuleb kahe nädalaga Venemaalt lahkuda. Eestipoolset sammu ennetades anti teada ka enda saadiku tagasipöördumisest samaks ajaks.